En Br/Pt Ru Ge
Pivot Tube - polski portal użytkowników Pivota
polski portal użytkowników Pivota
Znajdz nas na YouTube
Subskrybuj
Reklama
Zobacz temat
Pivot Tube - polski portal użytkowników Pivota ť Ogłoszenia
Ustalenia dot. Klasyfikacji Animacji (PL/ENG)
Nazwa użytkownika
Hasło
Zarejestruj się Regulamin Forum FAQ Użytkownicy Dzisiejsze posty Szukaj

Drukuj temat

25-12-2012 10:07 PM Ogłoszenie: Ustalenia dot. Klasyfikacji Animacji ... | Edytowane przez Foley 30-07-2014 07:48 PM

Szaman

Moderator globalny

Awatar
60%

Postów: 2231
Postów na dzień: 0.70
Data rejestracji: 19.01.11
Miejscowość: Gdańsk
Wiek: 24

Wzorowe wypełnianie funkcji moderatora i znaczne zaangażowanie dla Pivot Tube.Rzeczowe komentowanie animacji i wsparcie dla innych użytkowników.Wzorowe wypełnianie funkcji członka Rank-Team.Wielokrotne wsparcie finansowe dla Pivot Tube

Ustalenia dot. Klasyfikacji Animacji

Założenia ogólne
- Użytkownikowi przydziela się Procent Postępu w Animacji (PPA) oraz rangę poziomu animacji.
- Ranga zależy bezpośrednio od procentu.
- Każdy członek Rank-Team (RT) może aktualizować PPA użytkownika wg Ustaleń dot. Klasyfikacji Animacji.
- Każda zmiana PPA jest logowana - przechowywana jest data, id użytkownika (animatora) oraz id zmieniającego.
- Członek RT jest zobowiązany do informowania użytkownika o aktualizacji poziomu poprzez post w jego temacie.
- Członek RT winien używać następującego formatu (kolor #00cc00; kolumna pierwsza, czwarty wiersz od końca) przy informowaniu o aktualizacji PPA:
Pobierz kod źródłowy  Kod źródłowy
Kryterium <nr kryterium> zaliczone. Dodaję <ilosc wzrostu PPA> punktów procentowych.


Przykład:
Kryterium 2.2. zaliczone. Dodaję 10 punktów procentowych.Jednocześnie zabrania się użytkownikom nie będącym w RT, używania tego lub łudząco podobnego koloru w tematach z animacjami.
- Punkty procentowe są przydzielane na zasadzie 0% lub maksymalna wartość danego aspektu w randze.
- Skład RT może zostać zmieniony w każdym momencie za porozumieniem Administratorów.
- RT nie ma praw moderatorskich, co oznacza, że tematy z animacjami mogą zostać przeniesione za pośrednictwem moderatora.

Przedziały procentowe rang
0% - Niesklasyfikowany
1-20% - Początkujący
21-55% - Średnio-zaawansowany
56-90% - Zaawansowany
91-100% - Elitarny


Kryteria oceniania
1. Początkujący:
1.1 Stosowanie easingu na jednej figurze. (6%)
1.2 Stosowanie easingu na wielu figurach na raz. (5%)
1.3 Ograniczenie skoczności i sztywności w stopniu średnim. (4%)
1.4 Znajomość pojęć takich jak easing, hs, itp. (5%)

2. Średnio-zaawansowany:
2.1 Umiejętność robienia animacji mających powyżej 80 klatek (5%)
2.2 Stosowanie hs'u (10%)
2.3 Stosowanie smoothingu (2%)
2.4 Średnie odwzorowanie rzeczywistości (10%)
2.5 Stosowanie bardzo prostych ruchów kamerą (1%)
2.6 Średnio opanowane odpowiednie reakcje sticków w animacji (4%)
2.7 Znajomość dynamiki (1%)
2.8 Ograniczenie skoczności oraz sztywności w animacji do minimum (2%)

3. Zaawansowany:
3.1 Umiejętność robienia animacji mających powyżej 200 klatek (5%)
3.2 Umiejętność robienia animacji z fabułą (1%)
3.3 Całkowita eliminacja skoczności i sztywności w animacji (5%)
3.4 Stosowanie średnio-złożonych ruchów kamery (1%)
3.5 Dobre odwzorowanie rzeczywistości w animacji (10%)
3.6 Stosowanie kolorowych teł z figur (3%)
3.7 Dobrze opanowane reakcje sticków w animacji (5%)
3.8 Utworzenie tutoriala na dowolny temat z Pivota (5%)

4. Elita:
4.1 Stosowanie szczegółowych i kolorowych teł (2%)
4.2 Brak błędów typu brak realizmu (1%)
4.3 Bardzo dobre odwzorowanie rzeczywistości w animacji (2%)
4.4 Stosowanie efektów w animacjach (1%)
4.5 Tworzenie iluzji 3D (1%)
4.6 Stosowanie złożonych ruchów kamery (1%)
4.7 Pomaganie animatorom z niższymi rangami (2%)*

*- Jeżeli użytkownik pomógł skutecznie 3 osobom jest 1%. 2% jest nadawane jeżeli pomógł skutecznie więcej niż 3 osobom.

Informacje dodatkowe
Link: Aktualny skład Rank-Team
Link: Dlaczego nie dostałem PPA?
Szef Rank-Team: Szaman

25.12.2012 - zatwierdzenie // F.
28.03.2013 - koretka pkt 1. // F.
29.04.2014 - zmiana koloru RT // F.
25.05.2014 - załączenie informacji dodatkowych // F.
 
25-07-2014 06:07 PM RE: Ogłoszenie: Ustalenia dot. Klasyfikacji Animacji ...

Foley

Założyciel

Awatar

Postów: 1467
Postów na dzień: 0.43
Data rejestracji: 07.06.10

Arrangements on the Process of Animation Classification

Premises
- A user is given a Percentage of Progress in Animation (PPA, pol. Procent Postępu w Animacji) and assigned to a rank.
- Rank is dependent directly on the percentage.
- Every member of Rank-Team (RT) is allowed to update user's PPA according to the Arrangements on the Process of Animation Classification.
- Every change of PPA is logged (date, animator's ID and changer's ID are kept).
- An RT member is obligated to inform the user about updating their PPA by a post in their thread.
- An RT member ought to use the following format (colour #00cc00; first column, fourth row from the bottom) when informing about a PPA update:
Pobierz kod źródłowy  Kod źródłowy
Criterion <criterion number> accomplished. Adding <PPA gross> percentage points.

Example:
Criterion 2.2 accomplished. Adding 10 percentage points.Therefore, users who are not RT members are not allowed to use this or illusively similar colours in animation threads.
- Percentage points are assigned as follows: zero or the maximal value of a given aspect within the rank.
- The RT line-up can be changed in any moment by administrators.
- RT members haven't got forum moderation rights so threads with animations can be moved with forum moderators' help only.


Percentage ranges for ranks
0% - Unclassified (niesklasyfikowany)
1-20% - Beginner (początkujący)
21-55% - Intermediate (średnio-zaawansowany)
56-90% - Advanced (zaawansowany)
91-100% - Elite (elitarny)


Rating criteria
1. Beginner:
1.1 Using easing on one figure type (6%)
1.2 Using easing on many figure types at the same time (5%)
1.3 Controling shakiness, choppines and stiffness to a medium extent (4%)
1.4 Familiarity with basic terms such as easing, HS, etc. (5%)

2. Intermediate:
2.1 Ability to make an animation that is longer than 80 frames (5%)
2.2 Using HS (10%)
2.3 Using smoothing (2%)
2.4 Recreating realism to a medium extent (10%)
2.5 Using simple camera movements (1%)
2.6 Stickmen reactions mastered to a medium extent (4%)
2.7 Familiarity with dynamism (1%)
2.8 Controlling shakiness, choppiness and stiffness for the most part (2%)

3. Advanced:
3.1 Ability to make an animation that is longer then 200 frames (5%)
3.2 Ability to introduce a narrative to an animation (1%)
3.3 Complete elimination of shakiness, choppiness and stiffness (5%)
3.4 Using moderately difficult camera movements (1%)
3.5 Recreating realism to a large extent (10%)
3.6 Using backgrounds made of figure types (3%)
3.7 Stickmen reactions mastered to a large extent (5%)
3.8 Having created a Pivot tutorial (5%)

4. Elite:
4.1 Using detailed, full backgrounds made out of figure types (2%)
4.2 No blunders such as nonsensical lack of realism (1%)
4.3 Recreating realism to a very large extent (2%)
4.4 Using effects (1%)
4.5 Introducing 3D illusion to animations (1%)
4.6 Using difficult camera movements (1%)
4.7 Mentoring animators who have lower ranks (2%)*

*- If a user helped three people, he's given 1%. 2% are given when a user helped more than three people.
 
Przeskocz do forum:
Forum powered by fusionBoard
Linki do tego tematu
URL:
BBcode:
HTML: